Budget

Budget


Budgettallene for 2019 findes i sidste års regnskabsafslutning.