Budget

Budget


Budgettallene for 2023 findes i sidste års regnskabsafslutning.