Budget

Køng Vandværk

Budget


Budgettallene for 2019 findes i sidste års regnskabsafslutning.


 

                                                     


 

www.koeng-vandvaerk.dk       info@koeng-vandvaerk.dk