Hjem

Køng Vandværk

Velkommen til Køng Vandværk

 

Ledningsarbejdet er gået på sommerferie. Vi starter op igen ca. 1. august

Så nu er vandet til formiddagskaffen reddet for en stund.

Som det fremgår af vore vedtægter blev vandværket stiftet i 1938.

Vandværket har i dag ca. 150 medlemmer og leverer vand til ca. 180 husstande.

Alle vandmålere er elektronisk aflæste men kan også aflæses manuelt på selve måleren hvis der skulle opstå tvivl om aflæsningen.

Der er ikke mange ejendomme tilbage i vort forsyningsområde med egen brønd.

Vandværket har egen nødgenerator der starter automatisk ved strømsvigt eller når Seas lukker for reparationer på el-nettet.

Ved længerevarende afbrydelse af vandforsyningen (Ledningsbrud ol.) vil det være muligt at hente vand på vandværket.

Fremover vil vandanalyser være tilgængelige på hjemmesiden.

Vandet i Køng vandværks forsyningsområde er relativt hårdt ca. 21dh.

www.koeng-vandvaerk.dk       info@koeng-vandvaerk.dk