Analyser

Køng Vandværk

Analyser


Obligatoriske antal og type analyser af vores vand er bestemt af tilsynsmyndigheden.

 

Derudover foretages specifikke analyser hos forbruger hvis der er tvivl om vandkvaliteten

www.koeng-vandvaerk.dk       info@koeng-vandvaerk.dk