Regnskab

Regnskab


Under de forskellige overskrifter findes de relevante dokumenter  der alle kan downloades.


Årsrapport 2021                          Revisonsprotokol 2019               Ledelsens regnskabserklæring