Regnskab

Køng Vandværk

Regnskab


Under de forskellige overskrifter findes de relevante dokumenter  der alle kan downloades.


Årsrapport 2019                          Revisonsprotokol 2019               Ledelsens regnskabserklæring

www.koeng-vandvaerk.dk       info@koeng-vandvaerk.dk