Takstblad

Køng Vandværk

Takstblad


Her kan du downloade det gældende takstblad for Køng Vandværk.

Det er udarbejdet af Vandrådet og Vordingborg Kommune.


Takstblad 2019                                                

www.koeng-vandvaerk.dk       info@koeng-vandvaerk.dk